Mail ons Bel ons Bezoek ons
Verzendkosten €6,50 vanaf 50 euro GRATIS - Nederland €7,95

PARKSIDE PAS 500 VOORFILTER ZAK 91102315 – 91102326

9,45

Leverbaar binnen 1 tot 2 werkdagen

Beschrijving

PARKSIDE PAS 500 VOORFILTER ZAK 91102315 – 91102326

Deze voorfilter past in de PAS 500 D3 IAN 100052 PARKSIDE Lidl aszuiger

Dieser Vorfilter passt zu dem PAS 500 D3 – IAN 100052 Parkside Lidl Aschesauger

 

Zo vermijdt u ongevallen en ver wondingen: • Laat een bedrijfsklaar apparaat nooit zonder toezicht op uw arbeidsplaats achter. • Het apparaat is niet bestemd voor ge- bruik op mensen en dieren. • Mondstukken en zuigbuis mogen tijdens gebruik wegens blessurerisico niet op ooghoogte komen. • Zuigt u geen hete, gloeiende, brandba- re, explosieve of gezondheidsschaden- de materialen of stoffen (stofklasse L, M, H) op. Daartoe behoren onder an- dere hete as, benzine, oplosmiddelen, zuren of logen. Er bestaat verwonding- gevaar. • Let op! Gevaarlijke stoffen (bijv. ben zine, oplosmiddelen, zuren of logen) evenals de as van ontoelaatbare brand- stoffen (bijv. van ovens op stookolie of verwarmingsketels) mogen niet opge- zogen worden! Er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. • Zuig in geen geval fijn brandbaar stof op, dit levert explosiegevaar op. • Zuig in geen geval hete as of hete, gloeiende of brandbare voorwerpen (bijv. houtskool, sigaretten …) op. Dit levert brandgevaar op. • Zuig geen vloeistoffen, roet of stuc- of cementstof op. Hierdoor kan het appa- raat beschadigd raken. • Het op te zuigen materiaal mag niet warmer zijn dan 40°C. Het op te zui gen materiaal, dat aan de buitenzijde afgekoeld lijkt, kan van binnen nog altijd heet zijn. Heet materiaal kan door de luchtstroom weer ontvlammen. Bovendien kan het apparaat daardoor beschadigd raken. Schakel het apparaat uit als u merkt dat het warm wordt en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat in de buitenlucht alleen onder toezicht afkoe- len. Zo vermijdt u schade aan het ap paraat en eventueel daaruit voort- vloeiende lichamelijke letsels: • Houd er rekening mee, dat het appa- raat correct gemonteerd moet zijn en het in de juiste positie zit. • Zet het apparaat bij het opzuigen niet op een warmtegevoelige vloer neer. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen bij het reinigen van ovens, schoorstenen of grill-apparaten altijd een vuurvaste ondergrond. • Blus hete asdeeltjes nooit met water, want door het plotselinge tempera- tuurverschil kunnen er scheuren in uw schoorsteen ontstaan. • Gebruik alleen reserveonderdelen en toebehoren, die door ons servicecenter geleverd en aanbevolen worden. Door het gebruik van andere onderdelen ver- liest de garantie haar geldigheid. • Laat reparaties alleen b een door ons geautoriseerde klantenservice uitvoe- ren. • Zie de instructies voor het reinigen en onderhouden van het apparaat. • Maak de zuiger voor en na het zuigen leeg, om het ophopen van materialen, die in de zuiger een brandrisico vor- men, te voorkomen. • Berg het apparaat altijd op een droge plaats en buiten het bereik van kinde- ren op.

 

 

 

 

 

PARKSIDE PAS 500 VOORFILTER ZAK 91102315 – 91102326

Andere suggesties…


is toegevoegd aan uw winkelwagen.


0